mr. Abel Elzinga

Notaris

Begon zijn notariële loopbaan in 1987.  Abel is in 1997 begonnen op ons kantoor als kandidaat-notaris. Sinds 2003 notaris op ons kantoor. Abel is all-round op elk rechtsgebied binnen het notariskantoor met als specialisme de ondernemingsrechtpraktijk.

mr. Ivar Koster

Sinds 2007 aan ons kantoor verbonden. Heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Behaalde de beroepsopleiding notariaat en volgde in 2015 notaris Gerrit Veldkamp op als notaris.

mr. Mark Jan Bolt

Kandidaat-notaris. Werkt sinds 2000 op het kantoor. Studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde de Beroepsopleiding Notariaat. Mark Jan is werkzaam op elk rechtsgebied binnen het notariskantoor met het accent op de registergoederen praktijk. Tevens voorzitter van de ring Noord-Nederland van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Janneke Schrikkema

Sinds 2011 aan ons kantoor verbonden en werkzaam als notarisklerk. Ze houdt zich met name bezig met dossiers op de rechtsgebieden registergoederenrecht en familierecht. Behaalde de modules familierecht en registergoederenrecht van opleidingsinstituut FBN.

Marieke van Lune

Marieke is als trouwe medewerker al sinds 1996 aan ons kantoor verbonden en is werkzaam op het secretariaat. Tevens verantwoordelijk voor de royementen administratie.

Jonathan Bolt

Sinds februari 2020 aan ons kantoor verbonden en behandelt dossiers op de rechtsgebieden registergoederen en familierecht. Afgestudeerd in bedrijfseconomie aan de Hanze Hogeschool Groningen.